Ännu en nolldagars (typ av) hantering av Windows "sök URL".

Ännu en nolldagars (typ av) hantering av Windows “sök URL”.

Precis som dammet började lägga sig över de konstigt namngivna Follina sårbarhet…

… kom ytterligare ett noll-dagars säkerhetshål i Windows.

Ungefär.

Vi är inte övertygade om att den här är riktigt så dramatisk eller så farlig som några av rubrikerna tycks antyda (vilket är anledningen till att vi försiktigt lade till orden “typ” ovan), men vi är inte förvånade över att forskare för närvarande letar för nya sätt att missbruka de många proprietära URL-typerna i Windows.