Nya dokument visar fler påståenden om modersmjölksersättningssjukdom och död

Nya dokument visar fler påståenden om modersmjölksersättningssjukdom och död

Platshållare medan artikelåtgärder laddas

Food and Drug Administration undersökte rapporter om att så många som nio barn har dött sedan början av 2021 efter att ha konsumerat modersmjölksersättning som producerats på en Abbott Nutrition-anläggning i Michigan – sju fler än vad som tidigare erkänts av FDA, enligt nyligen släppta dokument.

FDA sa tidigare att två barn hade dött och två blev sjuka efter att ha konsumerat formel från Sturgis-växten som innehöll bakterien cronobacter sakazakii. Men byrån erkände på fredagen att den hade tagit emot ytterligare rapporter om barn som dör eller blivit sjuka efter att de påstås ha druckit formel som tillverkats där.

I alla nio dödsfallen kunde myndigheten inte identifiera källan till infektionen. I vissa fall fanns det inte tillräckligt med överbliven formel för att testa. Av de barn som dog av infektioner från Cronobacter visade genomisk sekvensering andra stammar än vad som upptäcktes vid Sturgis-anläggningen vid en inspektion i våras.

Men avslöjandet fördjupar frågorna om Abbotts underhåll av anläggningen, som utgör en stor del av landets utbud av pulverformel. Det väcker också ytterligare tvivel om FDA:s hantering av klagomål relaterade till Sturgis-fabriken, som var stängd i fem månader på grund av livsmedelssäkerhetsproblem, vilket bidrog till en rikstäckande brist på modersmjölksersättning.

Klagomålen anmäldes först av eFoodAlert och livsmedelssäkerhetsexperten Phyllis Entis, som erhöll dem genom en begäran om Freedom of Information Act.

De nyligen rapporterade spädbarnsdödsfallen inkluderades i en lista med 128 konsumentklagomål som samlats in av FDA via myndighetens konsument klagomålssystem mellan december och mars. Identiteten på de döda barnen offentliggjordes inte och identifierades endast med ärendenummer.

“FDA tar sitt ansvar på allvar för att säkerställa att maten vi äter är säkra och uppfyller våra rigorösa standarder för kvalitet och säkerhet”, sa en talesman för FDA i ett uttalande. “Baserat på FDA:s grundliga granskning och undersökning av alla 128 konsumentklagomål som rapporterats till byrån och nyligen släppts till media som svar på en FOIA-förfrågan, kunde endast fyra klagomål inkluderas i ärendeserien kopplad till Abbott Nutrition-utredningen.”

I ett uttalande på fredagen sa Abbott Nutrition att inget orsakssamband hade fastställts mellan Abbotts produkter och någon av de rapporterade dödsfallen.

“Abbott genomför mikrobiologiska tester på produkter innan de distribueras och ingen Abbott-formel som distribueras till konsumenter testade positivt för Cronobacter sakazakii eller Salmonella. Alla bevarade produkter som testats av Abbott och FDA under inspektionen av anläggningen kom tillbaka negativa för Cronobacter sakazakii och/eller Salmonella. Ingen Salmonella hittades vid Sturgis-anläggningen, säger Abbotts uttalande.

“Det verkar inte ha funnits någon känsla av brådska inom FDA att ta itu med en försämrad situation i en produktionsanläggning som i många fall var den enda källan till näring för en utsatt befolkning,” sa Entis till The Washington Post i ett uttalande.

Sam Geisler, en advokat som representerar mer än två dussin familjer som säger att deras barn var sjuka efter att ha konsumerat recept från Abbott, sa att rapporterna är bevis på systemproblem på Sturgis-anläggningen.

“Med varje utveckling blir det tydligare och tydligare att bebisarna var den sista hänsynen från tillsynsmyndigheternas och företagets sida,” sa Geisler.

I kongressens vittnesmål beskrev FDA-kommissionären Robert M. Califf förhållandena vid anläggningen som “extrevliga”. Men Califfs byrå har också fått kritik för att de inte agerat snabbt på klagomål om verksamheten där.

Utöver de nio dödsfallen beskrev konsumenter som lämnade in klagomål 25 incidenter som rapporterats av de klagande som “livshotande sjukdom/skada” och 80 fall av “icke-livshotande sjukdom/skada.” Svårighetsgraden av besvären bekräftades inte av medicinsk personal, förutom i fallet med dödsfall eller bekräftad närvaro av en bakterie som salmonella eller cronobacter.

Centers for Disease Control and Prevention bekräftade förekomsten av bakterierna och utförde genomsekvensering i de fyra tidigare avslöjade fallen, även om källan till infektionen – oavsett om formeln eller något annat – inte kunde bekräftas.

“CDC har inte underrättats om ytterligare ärenden som tagits emot via konsumentklagomålssystemet för närvarande och det finns inga pågående tester relaterade till denna undersökning”, säger Brian Katzowitz, hälsokommunikationsspecialist för CDC.

Sturgis-fabriken öppnade igen på lördagen. FDA har haft utredare på plats i flera dagar för att observera förbättringar av anläggningen som ett av flera villkor för återöppningen.

“Krisen som har försämrat förmågan för föräldrar över hela landet att hitta den formel de behöver för att mata sina barn kunde ha undvikits om FDA hade de nödvändiga resurserna och ledarskapsstrukturen för att göra livsmedelssäkerhet till en prioritet”, säger Scott Faber, senior vice ordförande för regeringsfrågor för miljöarbetsgruppen.

Califf sade i utfrågningar på Capitol Hill förra månaden att när babyformelkrisen väl var löst, skulle byrån fokusera på att omorganisera ledarskapet för livsmedelssäkerhet vid FDA.

#Nya #dokument #visar #fler #påståenden #modersmjölksersättningssjukdom #och #död

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *